SÄKKIJÄRVI-SÄÄTIÖN toiminnat on määritelty säädekirjassa. Ensimmäinen tavoite oli pitäjän historian aikaansaaminen ja toinen tavoite yhteydenpito säkkijärveläisten välillä, mikä jatkuu ja on säätiön päätoiminta-aluetta. Säätiö teki kunnanhoitokunnan kanssa sopimuksen, minkä mukaan sekä Säkkijärvi-lehden kustantaminen ja julkaiseminen että pitäjäjuhlien järjestäminen siirtyvät säätiön hoidettaviksi. Melko nopeasti säätiön perustamisen jälkeen alettiin jakaa myös opiskelija-stipendejä, mutta sittemmin tästä on luovuttu.

SÄÄTIÖN toiminnat ovat jatkuneet keskeisiltä osin koko toiminnan ajan perusteiltaan samanlaisina. Oman lisänsä toimintaan ovat tuoneet viime vuosikymmeninä muistomerkit Säkkijärvellä velvoitteineen sekä kirkkopyhä syksyisin.

SÄKKIJÄRVI-SÄÄTIÖ on Karjalan Liiton jäsen. 

Close Menu